Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Platforma Komunikacyjna

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.czempin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Platforma Komunikacyjna

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-18.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Czempiniu przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki Budynek wyposażony jest w urządzenie transportu bliskiego UTB – winda umożliwiająca dostanie się do Urzędu Gminy w Czempiniu od strony wejścia od ulicy ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Nowej. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim swobodnie może poruszać się po holu, na którym znajduje się Biuro Obsługi Interesanta oraz sekretariat. Jeżeli jest taka potrzeba w tych dwóch miejscach osoba uzyskuje pomoc, przeprowadzana jest wstępna rozmowa, ustalany zakres spraw, jaki ma zostać załatwiony. Pracownik BOI powiadamia właściwego pracownika Urzędu Gminy w Czempiniu, który niezwłocznie udaje się do BOI lub pokoju na parterze wyznaczonego do obsługi interesantów. Po zakończeniu obsługi pracownik BOI służy osobie niepełnosprawnej pomocą w opuszczeniu budynku UG.      Na parkingu UG w Czempiniu – wjazd od strony ulicy Nowej wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane bezpośrednio przy wejściu do budynku i windzie. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Każdy pracownik Urzędu Gminy w Czempiniu ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Ułatwienia dostępu: